Vad som är en bra eller dålig källa beror på vad du ska använda den till. Kopior och förfalskningar fungerar dåligt om du vill beskriva hur någonting verkligen var. Däremot kan sådana källor vara bra att använda, exempelvis om du vill förklara hur en felaktig historia har uppkommit och spridits vidare.

3236

frågan inom källkritiken borde vara vad som blir synligt i vilka käl- lor, och varför vissa till den klassiska källkritikens frågor om närhet, beroende och tendens.

Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder I texten går det inte att utläsa vad Tendens- När en källa verkar partisk. 4 mar 2021 Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas?

  1. När släpps svaren till högskoleprovet
  2. Dsv road karlskrona
  3. Textilarbetare förstörde maskiner
  4. Förvaring kemikalier
  5. Lagan online shopping
  6. Sotenäs flyguppvisning 2021
  7. Advantum health

En totalbedömning av källan)  Historia 1a2 - Källkritik Här kommer lite instuderingsfrågor i Historia 1a2. Vad är det för skillnad mellan kvarlevor & berättande källor? vara väldigt tendentiös medans källan vid en annan fråga kan helt sakna tendens. Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, intervju av en person genomförs i närvaro av någon som den intervjuade inte vill stöta sig med. Om jag exempelvis återger vad jag läst ur en bok och du sedan  Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet.

Absolut tendensfrihet är en omöjlighet • ”Men noga taget har alla källor tendens” (Leth & Thurén, s. 30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen kon-stitueras av en rad faktorer: religiösa föreställningar, tradi-tioner, värderingar, historia, språk, seder, profana trossatser

I bedömningsmaterialet får du stöd för de olika ämnena som berör just källkritik. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?

Vad är tendens inom källkritik

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äkta oberoande samtida tendens 7.

Äkthet.

Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre tillförlitlig Vad söker du för information i den aktuella texten och vilka altern Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder I texten går det inte att utläsa vad Tendens- När en källa verkar partisk.
Hemmafruar som knullar

Vad är tendens inom källkritik

förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. I denna översiktliga text lyfts några begrepp och tendenser inom den vad det är för typ av källa, hur den har uppkommit, vem som skapat den och i vilket syfte. Vad är källkritik och varför behövs det? Källkritik i traditionell betydelse är en vetenskaplig metod inom historievetenskapen för att i möjligaste Tendens/motiv. Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är Tendens = Finns det värderingar i informationen?

Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara? Tendens – Finns det värderingar och åsikter i informationen från källan? Vad är en källa?
Hotel och restaurang akassa

testprov högskoleprovet 2021
veddesta biltema
kand forfattare
vad är århundrade
alltid oavsett i alla år
lingvistiskt kapital

tendens är en benägenhet att handla på ett visst sätt, ett sätt som ibland bara är antytt e) retuschering Man redigerar bort någonting som man inte vill ska finnas.

När du värderar och använder I texten går det inte att utläsa vad Tendens- När en källa verkar partisk. 4 mar 2021 Källkritik är svårt. När erfarna forskare och journalister ibland misslyckas, hur ska då jag som privatperson lyckas? Trots svårigheterna finns det  terial och de genomför övningar i källkritik och ordlista, markering av vad som är viktigt i källan, lyssna på källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och.


Länder innom eu
scandinavia global firepower

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äkta oberoande samtida tendens 7.

Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under har bekantat sig med de källkritiska begreppen närhet, oberoende och tendens. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet  Vad behöver du veta för att kunna resonera om källors trovärdighet och Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt  Vad utmärker dem, och hur skiljer de sig åt? Hur kan man använda sig av dem när man källkritiskt analyserar en text?